Punkt  Szczepień Ochronnych i Poradnia Medycyny Podróży przy ul. Nugat 3 w Warszawie jest kontynuacją działalności Przychodni Szczepień Ochronnych i Centrum Medycyny Podróży, działającej w latach 2010-2014 w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

Punkt Szczepień Ochronnych i Poradnia Medycyny Podróży obecnie działa w ramach Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie, jako jednostka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń.

Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń została założona w 2009 r. przez dr n. med. Pawła Grzesiowskiego wraz z grupą współpracowników jako organizacja o charakterze ,non-profit” w celu upowszechniania nowoczesnej diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób zakaźnych i zakażeń, promowania idei szczepień ochronnych, prowadzenia badań naukowych oraz wdrażania nowych technologii w zakresie epidemiologii, diagnostyki, profilaktyki i racjonalnej terapii chorób zakaźnych. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności leczniczej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i wydawniczej.

Od 2010 r. w ramach Fundacji utworzony został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w skład którego weszły dwie jednostki: Przychodnia Szczepień Ochronnych i Centrum Medycyny Podróży w Warszawie oraz w Siedlcach. W 2014 r. powstała trzecia jednostka – Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie z siedzibą przy ul. Nugat 3, w skład którego wchodzi Punkt Szczepień Ochronnych i Poradnia Medycyny Podróży.

Zespół Punktu Szczepień Ochronnych i Poradni Medycyny Podróży stanowią lekarze, pielęgniarki oraz rejestratorki z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami. Większość naszych pracowników zdobyła  wieloletnie doświadczenie w Punkcie Szczepień przy ul. Żelaznej 79 w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.