Naszym nadrzędnym celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych i medycyny podróży na najwyższym poziomie spełniających oczekiwania i wymagania naszych Pacjentów. Cel ten realizujemy, między innymi, poprzez:

  • zatrudnienie najwyższej klasy personelu medycznego oraz pomocniczego,
  • zdobywanie zaufania poprzez fachowość i cierpliwe zaspokajanie indywidualnych potrzeb pacjentów,
  • wprowadzanie nowych technologii sprawdzonych na rynku usług medycznych,
  • zapewnienie miłej atmosfery w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • stały dostęp do profesjonalnych źródeł informacji w zakresie szczepień ochronnych i medycyny podróży zgodnych z aktualną wiedzą medyczną,
  • zapewnienie leków oraz wyposażenia i sprzętu medycznego spełniające standardy medyczne i wymogi higieniczno-sanitarne,
  • ciągłe doskonalenie personelu poprzez udział w kursach i szkoleniach,
  • wdrożenie systemu zarządzania jakością, w którym są zaangażowani wszyscy pracownicy.

Polityka jakości jest znana pracownikom. Personel akceptuje i stosuje w praktyce politykę jakości oraz obowiązujące dokumenty systemu zarządzania jakością. Za system zarządzania jakością odpowiada Koordynator Działu Nadzoru i Zapewnienia Jakości. Za politykę jakości odpowiada Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, który deklaruje zapewnienie niezbędnych środków na realizację celów jakościowych oraz utrzymanie systemu jakości.

Dr med. Paweł Grzesiowski
Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń

mgr Elżbieta Lejbrandt
Kierownik Punktu Szczepień i Poradni Medycyny Podróży w Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji