Dane organizacyjne
Punkt Szczepień Ochronnych i Poradnia Medycyny Podróży działa w ramach Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie, jako jednostka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń.

Dane adresowe
Adres siedziby Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji
02-776 Warszawa, ul. Nugat.3
Tel.: 667 590 282; 22 100 44 48

Kierownictwo:
Kierownik Punktu Szczepień Ochronnych i Poradni Medycyny Podróży – mgr Elżbieta Lejbrandt
Dyrektor Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji – dr med. Paweł Grzesiowski

Adres biura Zarządu Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń
02-776 Warszawa ul. Nugat 3

biuro@fipz.edu.pl
Fax.: 22 100 27 72;
Tel. kom: 667 590 282;

Dane dotyczące rejestracji Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń
Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS
Data wpisu do KRS: 30 lipca 2009 r. numer w ewidencji KRS:0000338301
NIP: 951 229 53 22
REGON:142040819
Konto bankowe Bank ING nr 57 1050 1025 1000 0023 5294 4553
Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń – dr med. Paweł Grzesiowski

Dane dotyczące rejestracji NZOZ przy Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń
Zaświadczenie nr Z-25195-20140115 o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzony przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi rejestrowej 000000025195 na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.). Księga rejestrowa jest dostępna pod adresem: https://www.rpwdl.csioz.gov.pl:443/rpm/druk/wyswietlKsiegaServlet?numerKsiega=000000025195

Dyrektor NZOZ przy Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń – dr med. Paweł Grzesiowski